Sök till oss

1.

Ansök

Sök till oss via Gymnasieantagningen Östergötland. Sista ansökningsdagen är 15 februari.

2.

Preliminärt antagningsbesked

I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked.  Har du fått beskedet att du blivit preliminärt antagen behöver du bibehålla nivån på dina betyg för att vara säker på att behålla din plats. 

3.

Omvalsperiod

Den 15 april till den 3 maj infaller omvalsperioden – under denna period kan du bekräfta ditt tidigare gjorda val eller förändra ditt val.

4.

Slutgiltigt antagningsbesked

I början av juli kommer det slutgiltiga antagningsbeskedet – då får du med säkerhet veta huruvida du är antagen till utbildning på MTU Gymnasium eller inte.

5.

Reservantagning

Från slutet av juli fram till ett par veckor in i september sker eventuell reservantagning, då kan du som i förstaskedet inte blev antagen till en gymnasieutbildning hos oss på MTU få besked att du kommit in som reserv.