En framtid inom digital medieproduktion

Med fokus på film, 3D & animation, ljudproduktion, foto och grafisk design.

På MTU:s estetiska program – liksom på skolan i stort – strävar vi efter att vara en del av det moderna mediesamhället. Utrustning och lokaler är anpassade utefter de specifika utbildningarna vi erbjuder, som i sin tur är anpassade utifrån vad branschen efterfrågar och förväntas efterfråga i framtiden.

På vårt estetiska program med fokus på medieproduktion får du lära dig olika strategier genom vilka du, med hjälp av de digitala kunskaper du tillgodogör dig under utbildningens gång, kan tillgodose dina egna, användares och uppdragsgivares krav. Under utbildningen får du genom varierade undervisningsmetoder lära dig visualisera och kommunicera innehåll i olika digitala kanaler – både i praktiken och i teorin, självständigt och i grupp.

Utbildningar:

Ladda hem full studieplan här

Estetik och media: Film, 3D & animering, ljudproduktion.

Bild och form: Foto, grafisk design.

Gymnasiepoäng: 2500 p.

Platser: 25.

Behörighet: Universitet/högskola och yrkeshögskola.

Ort: Linköping.

Framtida yrken inom följande:

Digital Content, Webbdesign, Digital Design, Interaktionsdesign, Ljudtekniker, Grafisk Design, Motiondesign, Fotograf, Filmare, 3D Artist, Arkitekt, Art Director, Ux/Ui design, Ljudproducent, Reklam mfl.