Estetiska programmet

En framtid inom digital medieproduktion

Med fokus på film, 3D & animation, ljudproduktion, foto, grafisk design och spel- & karaktärsdesign.

På MTU:s estetiska program – liksom på skolan i stort – strävar vi efter att vara en del av det moderna mediesamhället. Utrustning och lokaler är anpassade utefter de specifika utbildningarna vi erbjuder, som i sin tur är anpassade utifrån vad branschen efterfrågar och förväntas efterfråga i framtiden.

På vårt estetiska program med fokus på medieproduktion får du lära dig olika strategier genom vilka du, med hjälp av de digitala kunskaper du tillgodogör dig under utbildningens gång, kan tillgodose dina egna, användares och uppdragsgivares krav. Under utbildningen får du genom varierade undervisningsmetoder lära dig visualisera och kommunicera innehåll i olika digitala kanaler – både i praktiken och i teorin, självständigt och i grupp.

Exempel på innehåll i utbildningen:

Ladda hem full studieplan här

Estetik och media: Film, 3D & animering, ljudproduktion.

Bild och form: Foto, grafisk design, spelrekvisita/karaktärsdesign.

Gymnasiepoäng: 2500 p.

Platser: 40.

Behörighet: Universitet/högskola och yrkeshögskola.

Ort: Linköping.

Denna utbildning passar dig som vill jobba som:

Digital Content Designer, Webbdesigner, Digital Designer, Interaktionsdesigner, Grafisk Designer, mobila plattformar, Motiondesigner, Fotograf, Filmare, 3D Artist m.m.

Om våra specialiseringar