En skola med höga ambitioner sedan 1997

MTU är en av Sveriges äldsta friskolor, vi har sedan 1997 utvecklat vår pedagogik för att möta upp skolverkets, universitetets och branschens krav på vilka kunskaper och förmågor en ungdom ska ha vid gymnasiets slut. Det krävs engagemang och ambition från både lärare och elev för att nå dessa mål.

MTU har ett stort utbud av specialiseringar inom våra program, lärarna har studerat och arbetat inom sin bransch och har både kunskap och ett nätverk som gynnar vår skola och våra elever. Arbetsmiljön är designad för att kunna arbeta på varierade sätt, både främja praktiska och teoretiska studier.

1
Personal
1
Produktionsstudios
1
Elever

Tillsammans
med branschen

Under utbildningen arbetar vi nära branschen. Vi samarbetar tillsammans med företag och frilansare som på olika sätt tillgodoser utbildningarna med skarpa case. På detta sätt håller utbildningarna en hög och uppdaterad nivå i en ständigt förändrande bransch.

Vanliga frågor

Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här, annars är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Nej, däremot får du låna en kraftfull elevdator med professionella program som är anpassade efter branschens krav, efter utbildningen har du möjlighet att köpa datorn. Det finns också möjlighet att boka utrustning som kameror, ljus, ljud etc.

Ja, Programmet är högskoleförberedande och du får grundläggande behörighet till universitet/högskola. Ofta får du även särskild behörighet inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Om du under din gymnasietid kommer på att du saknar en kurs som krävs till en viss högskoleutbildning som du vill söka så kan du lägga till extra kurser i ditt individuella val.
Ja, vi har ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med skolledningen. I Elevhälsoteamet ingår, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog samt studievägledare.

Ja, på el och energiprogrammet har eleverna rätt till minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Våra estetiska elever arbetar ofta nära branschen och gör verkliga eller skarpa uppdrag tillsammans med olika aktörer.

Vi har ett varierad arbetssätt, som innebär att eleverna lär sig olika metoder och strategier för framtida studier eller arbetsliv.

Vi har från och med ht2022 ett antal bestämda platser på varje program. 20 platser på el och energiprogrammet, 15 platser på samhällsprogrammet och 40 platser på vårt estetiska program. Men att prata om ingångsvärden är mindre intressant, det är mer intressant att våra elever lär sig mycket och får högre utgångsvärden. Det är viktigt att våra elever når höga kunskapsmål när de tar studenten för framtida studier.

Ja, vi är en friskola, vi tillhör inte ett riskkapitalbolag eller en koncern. Vi är en enskild friskola som anser att pedagogik är viktigare än vinst. Vi brinner för lärande och bildning och har utvecklat vår pedagogik sedan starten 1997.