Samhällsprogrammet

Forensiker

Att säkra bevis

En forensiker inom kriminalteknik kan betraktas som den fysiska verklighetens detektiv, vars arbete omfattar säkring och analys av fysiska bevis från brottsplatser. Deras uppdrag innefattar att metodiskt samla material som fingeravtryck, DNA, data från elektroniska apparater, inspelningar från säkerhetskameror, ljudupptagningar samt andra materiella spår som kan koppla en individ eller en händelse till en viss plats eller akt. Dessa bevis används för att bygga upp en faktisk och rättslig förståelse av händelseförloppet.

Exempel på innehåll i utbildningen:

Ladda hem full studieplan här

Medier, information och kommunikation: Kriminologi, Ljud, Bild, Hårdvara, Multimedia

Gymnasiepoäng: 2500p

Platser: 10

Behörighet: Universitet och yrkeshögskola

Ort: Linköping