Samhällsprogrammet

IT-forensiker

Att säkra digitala bevis

En IT-forensiker kan ses som den digitala sfärens motsvarighet till den fysiska världens kriminaltekniker. Arbete inom IT-forensik handlar exempelvis om att säkra bevis i form av data såsom digitala bilder, ljudfiler, texter eller videoklipp från datorer, telefoner och annan teknisk utrustning.

Exempel på innehåll i utbildningen:

Ladda hem full studieplan här

Medier, information och kommunikation: Kriminologi, Ljud, Bild, Hårdvara, Multimedia

Gymnasiepoäng: 2500p

Platser: 10

Behörighet: Universitet och yrkeshögskola

Ort: Linköping