Studie- & Yrkesvägledning

Sista ansökningsdag: 15 April

Med fokus på spelprogrammering, nätverk, säkerhet och hårdvaruteknik.

Som elev på MTU:s el- och energiprogram får du arbeta med en stor bredd av digitala system och teknisk hårdvara. Här får du bekanta dig med det mesta inom den tekniska- och digitala sfären – allt från persondatorer, servrar och nätverksteknik till programmering och säkerhetsteknik. Under utbildningens gång kommer du kontinuerligt få chansen att lära dig om det du i första hand söker hit för – nämligen tekniska och digitala färdigheter.

På el- och energiprogrammet lägger vi stor vikt vid att förbereda dig för det arbetsliv i IT- och säkerhetssektorn som väntar efter avslutade gymnasiestudier. Detta gör vi genom att koppla utbildningen till de färdigheter som branschen efterfrågar. Vi för kontinuerlig dialog med lokala aktörer inom IT- och säkerhetsbranschen för att på så vis hålla oss uppdaterade gällande vilka kunskaper som efterfrågas på marknaden idag, och vilka som väntas efterfrågas i framtiden.

Välkommen till en bransch som är i ständig rörelse där möjligheterna efter avslutade studier är enorma – vare sig du vill börja arbeta direkt eller fortsätta studera.

Exempel på innehåll i utbildningen:

Ladda hem full studieplan här

Dator och kommunikationsteknik: Spelprogrammering, nätverk, säkerhet, hårdvaruteknik.

APL: 15 veckor.

Gymnasiepoäng: 2500 p.

Platser: 15.

Behörighet: Yrkeshögskola, universitet/högskola (valbart).

Ort: Linköping.

Denna utbildning passar dig som vill jobba som:

Tekniker, nätverkstekniker, reparatör, installatör, systemadministratör, systemtekniker, programmerare, säljare.

Utbildningen passar även dig som siktar på vidare studier.

Om våra specialiseringar