Typsnitt Neue Kabel

Här fick elever från grafiskt och 3D jobba på samma uppdrag för att hjälpa varandra med olika delar. Fokuset var att de skulle välja ett typsnitt och representera det med en 3D illustration.

Ella_grafisk

I detta projekt fick vi elever från grafisk design och 3D-arbete samarbeta för att hjälpa varandra med olika delar av uppdraget. Vårt fokus var att välja ett typsnitt och sedan representera det med en 3D-illustration. Det var en spännande utmaning där vi fick kombinera våra kunskaper för att skapa något unikt och intressant.