Polisen efterfrågar fler forensiker

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publicerat ett pressmeddelande om Polisens fortsatta underdimensionering av sin forensiska verksamhet. Enligt BRÅ behöver polisen tillräckliga resurser för sin forensiska verksamhet och bör rekrytera fler forensiker. En utbildning inom forensik kan erbjuda en spännande karriärmöjlighet med goda jobbmöjligheter.
Här kan du läsa mer om våran utbildning IT-Forensiker.

BRÅ betonar vikten av en effektiv brottsbekämpning genom samverkan mellan polis och rättsväsende för att säkerställa rättssäkerhet och rättvisa för alla medborgare.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.