Covid-19 Information

Vi har en ökande smittspridning av covid-19 i samhället. Många är även sjuka i vanliga förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Det mest effektiva sättet att begränsa sjukdomarna är att följa de rekommendationer som nu gäller i samhället: Tvätta händerna och stanna hemma vid symtom. Genom att göra det håller ni er själva och era barn friska. Skolans personal håller sig också friska, vilket är viktigt för att vi ska kunna bedriva verksamheten.

När ska jag vara hemma?
Vi följer de riktlinjer som finns, den som är sjuk, eller bor tillsammans med någon som är sjuk i covid19, ska vara hemma. Vi räknar med att de som är på plats i skolan är symptomfria.

Viktigt med närundervisning
Närundervisning i gymnasieskola är huvudprincipen i Sverige, eftersom vi vet att det ger bäst förutsättningar för undervisning och lärande. Det påverkar även elevernas hälsa och trygghet positivt. Rektor tillsammans med skolans personal organiserar verksamheten för att minska smittspridningen. Detta görs genom att hålla oss till folkhälsomyndigheternas rekommendationer som finns för skola. Exempel på åtgärder kan vara att en del undervisning sker utomhus, att vi håller isär olika årskurser, handsprit finns, information planscher sätts upp och information sprids.

Avslutningsvis vill vi be er om att ta det här ansvaret tillsammans med oss. Tack för att ni fortsätter att hålla avstånd, tvätta händerna och stannar hemma när ni har symtom.

Frank Murphy

Rektor MTU