Studenten 2021

På grund av pandemin och den smittspridning som finns i Östergötland kommer årets studentfirande att anpassas till myndigheternas riktlinjer och rekommendationer, samt även till lokala förutsättningar. Med anledning av detta kommer vi inte att ha något utspring från MTU i år. Vi förstår studenternas besvikelse över att vi inte kan ha ett vanligt studentfirande, men i rådande läge måste vi först och främst ta ansvar för att bidra till begränsad smittspridning.

Studentceremonin på M7 slutar vid 11:20, föräldrar och andra närstående som ska hämta upp elever efter ceremonin ombeds att göra detta vid restaurang Viktors parkering som finns mittemot skolan.

Vid frågor och funderingar – mejla rektor@mtu.se eller använd kontaktformuläret på vår hemsida.

 

Råden från myndigheterna
Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser. Rektorn kan till stöd för olika moment göra riskbedömningar och bör vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang med personer utanför ditt vanliga umgänge. Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra.

 

Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare. Läs mer om privata sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplats. Läs om studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbsida.
 
Kommunen kan utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

 

För att minska risken för smittspridningen ska alla vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma och testa sig. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Om någon i hushållet har covid-19 ska alla vara hemma. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Med hänsyn till smittspridningen och vaccinationerna kan förutsättningarna för firandet komma att ändras.
 

Med vänlig hälsning

Frank Murphy
Rektor 
Mediagymnasiet MTU