Återgå till närundervisning

Då de nationella rekommendationerna om fjärr- och distansundervisning ,i ett spann mellan 20-80% , upphör efter 1 april har vi på MTU beslutat att successivt återgå till närundervisning. Detta innebär i nuläget att vi kommer ha två årskurser inne samtidigt, en i hus M7 och den andra i hus G7. Schemaändringar kommer att göras under påsklovet för att säkerställa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten så det är viktigt att ha schemat uppdaterat. Vi börjar med den nya ändringen direkt efter lovet. Beslutet om mer närundervisning kommer att utvärderas efter tre veckor utifrån rekommendation från smittskydd i Östergötland och om hur undervisningen har fungerat under tiden.

Frank Murphy
Rektor MTU