Förlängd distansundervisning

På grund av folkhälsomyndightetens rekommendationer och regeringsbeslut angående den förlängda distansundervisning börjar lärarna med två studiedagar. Det innebär att startdatum för eleverna VT 2021 är flyttad till den 11/1.

Mer information om distansundervisningen kommer efter studiedagarna. Det vi kan säga nu är att distansundervisningen fortsätter till slutet av januari.

Frank Murphy
Rektor MTU