PEDAGOGISK
MODELL

"Vårt arbetssätt ger så mycket mer än betyg och faktakunskap, det ger eleverna förutsättningar och möjligheter att behärska livet efter gymnasiet"

Den fysiska miljön på skolan ger förutsättningar för det sociala samspelet vilket ligger till grund för elevernas delaktighet i undervisningen. Fysisk miljö är allt som är byggt, såväl inne som ute, för att kunna påverka vår fysiska miljö har vi ett särskilt avtal vilket gör att vi kan anpassa lokalerna efter de behov vi har. Det är viktigt att åstadkomma en tillgänglig och användbar lärmiljö för alla, miljön får inte vara hindrande på något sätt. Därför har vi öppet designade lokaler utan traditionell klassrummskänsla och gruppfokus. Vi vet att alla elever är individer och ska behandlas så, just därför ser man inga bänkar i rader med läraren framme vid katedern hos oss. Detta är inget vi hitta på själva utan bygger på modern forskning anser vara mest lämpligt. Syftet med ett modernt strukturerat och forskningsbaserat arbetssätt är att skapa en djupare förståelsekunskap där eleven kan värdera, jämnföra, analysera och diskutera med andra. Eleven kan se och förstå nyttan med varje enskilt ämne men också se hur ämnen integreras och smälter samman till en helhet. Samhället och skolan integreras i ämnesövergripande projekt där våra elever möter externa föreläsare på skolan, har utbildning utanför skolan och samarbetar med flera funktioner i samhället. Genom detta arbetssätt har vi möjlighet att ge våra ungdomar allt det som regelverket kräver men även allt det som samhället och den högre utbildningen vill att vi ska ge.

Att tänka utanför “bänkar i rader och läraren längst fram” kräver att man följer samhällsutveklingen och ständigt omprövar den pedagogiska modellen. Vi har regelbunden kontakt med Linköpings kommun, näringsliv, YH-utbildningar och universitet. Diskursen handlar främst om vad för sorts kunskap eleverna bör besitta efter gymnasiet men också hur vi kan samarbeta för att nå våra och elevernas mål.

Exempel på ett uppdrags breif (PDF)
Uppdrag #1

STUDERA PÅ MTU

Idag kommer studenter från hela landet till campus M7 och G7 för att fullfölja sin passion och träffa likasinnade. När man kliver in i lokalerna upptäcker man fördelarna med att samla olika inriktningar av medieindustrin under ett tak. På MTU, precis som i arbetslivet, samlas man runt sitt projekt där man tillsammans med andra använder sina färdigheter mot en gemensam vision. Du kanske redan vet vad du vill arbeta med efter gymnasiet men när du är här kommer du att upptäcka andra studenter och deras passion och talang, denna typ av mångfald kan hjälpa dig att utöka din egen kompetens som sedan också tar dig vidare i livet. Att studera på MTU har sina fördelar.

LIVET PÅ SKOLAN

Våra två campus är omgivna av massor av möjligheter, några är bokstavligen på promenadavstånd. Vår restaurang finns också här och närheten till allmänna transporter gör livet att studera här behagligt. Ett plus om du föredrar att vara på två hjul är tillgängligheten via stadens fina cykelbanor. Lokalerna är värd för många aktiviteter och evenemang utöver undervisningen. Här finns gästföreläsare, workshops, filmkvällar, alumni som visar sina produktioner och mycket mer. Så om ditt mål är att bygga ett nätverk, lära dig om andra delar av mediebranschen eller hänga med likasinnade så har du ingen brist på möjligheter här. Att sedan skolans utrustning finns tillgänglig dygnet runt gör att du kan arbeta och utvecklas då det passar dig. Fotostudion samt ljudstudion används frekvent både på kvällar, helger och lov.

REKTORNS ORD

Utbildningen på MTU är unik, du hittar ingen liknande utbildning någon annanstans i Sverige. När man säger att man inte kommer hit för att bli genomsnittlig är det verkligen sant. Många har hyllat elever från skolan, till exempel Hyper Island, Fotoskolan i Stockholm, Campus I12, Sve-fi i Haparanda samt Linnéuniversitetet för att bara nämna några. Om du väljer MTU väljer du inte ett gymnasium, du väljer en livsstil. En stil som öppnar många dörrar…

Är vi den bästa skolan i Sverige? 2016 blev vi granskade av Skolinspektionen och vårt arbete hade inga brister vare sig på skolnivå eller på huvudmannanivå; finns inte många skolor som lyckas med det. Vi har dessutomblivit utnämnda till en utav de bästa skolorna i Linköping enligt eleverna varje år sedan vi startade år 1997. Om vi tittar på våra elevers studieresultat är de långt över riksgenomsnittet. Till detta kan man lägga deras portfolion och produkter, då förstår man vad vi menar när vi säger att man inte kommer hit för att bli medelmåttig.

Här säger vi inte att vi har skarpa uppdrag när eleverna lär sig genom att samarbeta med näringslivet. Allt eleven gör är skarpt. Allt leder till större kunskap, teori och praktik vävs samman i övningar med fokus på produkten och genomförandet. Detta ger grund för utveckling och nya kunskaper. Lokalerna är anpassade så att de möjliggör en variation av pedagogiska modeller, för varje elev. Vi vet att eleven äger sin egen utbildning och skapar själva de forum som behövs för deras skolliv ska bli så bra som möjligt. Detta stödjer vi på alla sätt. Vi arbetar konstant med att anpassa utbildningen efter elevens behov och våra gemensamma målsättningar.

BO GÄRDERUP

Rektor på MTU Gymnasium